Jumat, 28 Agustus 2015

BUMI , GUNUNG2 DAN LAUT MENTAATI PERINTAH ALLAH ( QS 99 : 4 – 5 )Allah swt berfirman di dalam QS Al Zalzalah ayat 4 – 5 yang berbunyi

Yauma idzin tuhadditsu akhbaarahaa  --  bi anna rabbaka awhaa lahaa . ( QS 99 : 4 – 5 )

Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya --  karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan ( yang demikian itu ) padanya .

Melalui ayat 4 dan 5 ini Allah mengungkapkan bahwa saat terjadinya guncangan yang amat dahsyat itu, bergetarnya bumi, hancurnya bumi dan rusaknya bumi, bukan atas kehendak alam semesta, akan tetapi atas kehendak Nya, atas pertintahNya. Tergantung Dia apa perintahNya.

Allah swt berfirman di dalam QS An Naml ayat 88 yang berbunyi :

Wataral jibaala tahsabuhaa jaamidatan wahiya tamurru marras sahaab . ( QS 27 : 88 )

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka ia tetap ditempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.

Pada ayat ini Allah memerintahkan agar gunung-gunung berbergerak atau berjalan seperti geraknya awan.

Allah swt berfirman di dalam QS Ath Thuur  6  yang berbunyi

Wal bahril masjuur . ( QS 52 : 6 ) dan laut yang  di dalam tanahnya ada api

Maksudnya Allah memerintahkan tanah yg ada air lautnya brubah menjadi api sehingga lautpun berubah menjadi panas

Allah swt berfirman di dalam QS An Nabaa ayat 17 – 20 yang berbunyi

Inna yaumal fashli kaana miiqaataa  -- yauma yunfakhuu fishuuri fata’tuuna afwaajaa  --  wafutihatis samaaaaa u fakaa nat abwaaba  --  wasuyyiratil jibaalu fakaanat saraaba. ( QS 78 : 17 – 20 ).

Sesungguhnya Hari Keputusan ( Hari Kiamat ) suatu waktu yang ditetapkan – yaitu hari ( yang pada cwaktu itu ) ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok – kelompok  --  dan dibukalah langit, maka terdapatlah pintu  -- dan dijalankanlah gunung – gunung, maka menjadi fatamorgana ia.

Melalui ayat ayat ini Allah memberikan gambaran tentang Hari Kiamat bahwa begitu ketetapan kiamat datang, maka ditiuplah terompet sangkakala, suatu tanda kiamat tiba, gunung2 hancur dan berubah menjadi tanah datar seperti fata morgana, pintu-pintu langit mulai terbuka sedangkan manusia sudah dibangkitkan dari kematian dan membentuk kelompok-kelompok. 

Dan perlu diketahui bahwa semua itu adalah perbuatan Allah  yang sudah menjadi ketentuanNya.

Dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al Zalzalah ini adalah proses awal terjadinya kiamat besar. 

Kalau ada kiamat besar berarti ada kiamat kecil ? Benar, kiamat kecil itu adalah kematian dari seseorang. Karena dengan kematian tersebut maka putuslah orang tersebut dengan urusan dunianya. Ia akan berpindah ke alam kubur ( untuk sementara waktu ) menunggu sampai kiamat besar terjadi, yaknik hancurnya seluruh alam semesta ini .

Ya Allah ampunilah kami semua atas dosa2 yang telah kami perbuat. Berilah kami semua bimbinganMu, petunjukMu, hidayahMu agar kami selalu berada di jalanMu jalan yang diridhai olehMu.

Ya Allah ampunilah pula dosa2 kedua orang tua kami , saudara2 kami sesama muslim dan yang beriman, terimalah iman islam kami, amal ibadah kami, maafkanlah segala kekeliruan dan kelalaian kami, hapuskanlah segala kesalahan kami. 

Aaaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar