Kamis, 10 September 2015

AGAMA ISLAM ADALAH AGAMA YANG SEMPURNA

Agama ISLAM adalah agama yang murni.

Kemurniaan agama itu dibarengi oleh 4 rukun.

Pertama : SARIAT, 
Kedua : THARIKAT, 
Ketiga : HAKIKAT, 
Keempat : ialah MA’RIFAT. 
Tanpa yang empat macam ini bukan dinamakan agama.

Dan INTI dari yang empat ini ialah : MA’RIFAT.

MA’RIFAT ialah : kumpulan dari syariat, tharikat, hakikat. Itulah yang disebut MA’RIFAT.

Syariat artinya : kenyataan

Tharikat artinya : jalan yang menuju/menyempurnakan syariat

Hakikat artinya : kebenaran yang sejati dan mutlak

Jadi kumpulan ilmu pengetahuan tentang syariat dan kesediaannya dengan tharikat, ahirnya akan bertemu dengan hakikat. Itulah yang disebut ma’rifat.

Seperti dalam rukun islam ada lima perkara :

1. Dua kalimat syahadat

2. Mengerjakan sholat

3. Puasa pada bulan ramadhan

4. Mengeluarkan zakat fitrah

5. Naik haji kalau mampu


Jadi susunannya sebagai berikut dibawah ini :

1. Syariat syahadat

2. Tharikat syahadat

3. Hakikat syahadat

4. Ma’rifat syahadat

Inilah susunan syahadat yang sebenarnya. 

Dan rukun Islam yang kedua ialah :

1. Syariat sholat

2. Tharikat sholat

3. Hakikat sholat

4. Ma’rifat sholat

Inilah susunan rukun islam yang ketiga ialah :

1. Syariat puasa

2. Tharikat puasa

3. Hakikat puasa

4. Ma’rifat puasa

Inilah susunan rukun islam yang keempat ialah :

1. Syariat zakat

2. Tharikat zakat

3. Hakikat zakat

4. Ma’rifat zakat

Inilah susunan rukun islam yang kelima ialah :

1. Syariat haji

2. Tharikat haji

3. Hakikat haji

4. Ma’rifat haji

Baiklah... mari kita uraikan satu persatu ;

- Pertama Syahadat.

Syariat syahadat itu ialah : mengucap dengan lidah.

Tharikat syahadat itu ialah : pada sholat sejatinya, sedang melakukan tajali kepada Tuhan.

Hakikat syahadat itu ialah : hidup/hayat yang sesungguhnya.

Ma’rifat syahadat itu ialah : agar supaya merasa dan melingkupi yang mencorong itu dengan zat dan sifat Allah.


- Kedua Sholat.

Syariat sholat ialah : saat-saat berdiri, ruku, sujud, dan lain-lain.

Tharikat sholat ialah : tetap saja dalam kita sedang sholat sejatinya ialah tajali mutlak.

Hakikat sholat ialah : telah jelas adanya, alif, lam awal, lam akhir, ha. Katakanlah Allah tak salah lagi.

Ma’rifat sholat ialah : harus sampai bertemu dengan Nur Muhammad itu.

Inilah sholat sejati, sebelum kita tahu hal ini sudah ada.


- Ketiga Puasa.

Syariat puasa ialah : kita sudah paham adanya.

Tharikat puasa ialah : menyatu dengan tajali.

Hakikat puasa ialah : puasa yang bergelimang dengan nafsu angkara murka, dan supaya kita berdiri dengan nafsu zat hak ta’ala. (nafsu yang diridhoi).

Ma'rifat puasa ialah : harus bertemu dengan bulan purnama sidi. Yaitu terang benderangnya, Tuhan telah bertajalli kepadanya.


- Keempat Zakat.

Syariat zakat ialah : kita sudah paham adanya.

Tharikat zakat ialah : harus berdirinya/fananya mahluk dari ingatannya, dan harus tajli mutlak.

Hakikat zakat ialah : jangan sampai kita lupa atau salah dalam akidah.

Ma’rifat zakat ialah : harus bisa atau harus sanggup merasakan hilangnya ujud seluruhnya (lahir dan bathin) dan manunggal dengan Tuhan ( dalam rahasia ).


- Kelima Haji.

Syariat haji ialah : kita sudah paham adanya.

Tharikat haji ialah : sedang kita sholat atau waktu kita ada dibaitullah ( rumah Tuhan ).

Hakikat haji ialah : meleburkan dosa dengan jalan ma’rifat, mengenal Tuhan Allah.

Ma’rifat haji ialah : rohani dan jasmani telah menyatu dalam kesatuan yang utuh/mutlak.

Jadi rukun Islam itu tadi tiap-tiap satu rukun mempunyai empat pasal, dg demikian, lima rukun itu menjadi lima kali empat adalah dua puluh pasal. 

Inilah si empunya sifat dua puluh itu. Sebab dua puluh itu pasal ini menghimpunkan segala sifat-sifat Allah didalam alam ini. 

Maka nyatalah pada kita bahwa ma’rifat itu adalah gabungan dari ilmu fiqih, usulludin dan ilmu taswauf. 

Dalam amal ibadah pasti ada syariatnya, tharikatnya, hakikatnya dan ma’rifatnya

Dan manakah sifat istimewa bagi Tuhan ?

Segala-galanya harus bagi Tuhan, tidak ada yang terbatas bagi Tuhan (tidak ada dinding-dindingnya lagi). Hanya nafsumu sendiri yang membatasi, karena masih terdinding. 

Bagi Tuhan tidak ada lagi wajib, yang wajib hanya bagimu dan bagi orang yang belum faham dan belum mengerti. 

Jadi siapa yang faham, itulah yang memperoleh petunjuk dari Tuhan Allah aza wajalla. 

Kesimpulan rukun agama itu tadi ialah ESA SEGALANYA dan tidak ada lagi DUANYA

Salam persaudaraan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar