Senin, 14 September 2015

LAKUKAN YANG TERBAIK BUAT ALLAH

Bismillahirahmanirrahiim

Hanya kepadaMu aku menyembah dan hanya kepadaudahkah kita melakukan ini dengan baik dan benar

Kalau iya memang hanya menyembah Allah saja, lalau apa maksudnya msh saja mendatangi kuburan para wali, orang2 soleh ?

Kami hanya utk menghormati mereka . Okey lalu bagaimana caranya menghormati mereka itu, apakah hany dgn berkenjung dan mendoakannya saja ?

Saya kira tdk seperti itu , akan tetapi usahakan apa yg pernah dilakukanna saat mereka hidup. lalu teruskan oleh kita yg baiknya dan tinggalkan yg kurang baiknya .

Kemudian hanya kepadaMu minta tolong. Tolong dalam hal apa ? Apakah mengenai kehidupan ekonomi anda, urusan dunia anda atau urusan agama juga ?

Sebaiknya anda meminta urusan tentang akhirat, karena bila anda sudah memikirkan tentang akhirat anda, maka Allah akan memikirkan tentang apa yg dibutuhkan anda di dunia

Akan tetapi bila anda hanya meminta mululu hanya utk kebutuhan dunia saja, maka Allah akan berikan apa yang anda minta, akan tetapi Dia akan lepas tidak mau bantu anda tentang urusan akhirat anda.

Oleh karena itu mintalah yang sekiranya akan membuat anda selamat dan berbahagia baik untuk kehidupan anda di dunia maupun saat anda lkembali menghadap kepadaNya.

Tidak usah takut tapi juga tidak usah berani kpdNya... Boleh takut tapi takut akan ibdah anda khawatir tdk akan diterima olehNya, Takut akan azab dan siksaNya. Kemudian berani untuk menegakkan kebenaran, menegakkan agamaNya, menebarkan kebakian kepada sesamanya .

Semoga hal ini akan bermanfaat buat kita semua .

Aaaaamiin yaa Rabbal'aalamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar