Kamis, 03 September 2015

SIFAT JALMA – JALMA ANU KAFIR ( QS 2 : 7 ) Ka 2

SIFAT JALMA – JALMA ANU KAFIR ( QS 2 : 7 ) Ka 2

HAYU URANG DIAJAR MAOS QUR’AN .  SIFAT JALMA – JALMA ANU KAFIR Ka 2

Gusti Allah ta’ala ngadawuh dina QS Al Baqarah ayat 7 nya eta :

Khatamallaahu ‘alaa quluu bihim wa’alaa sam ihim wa.alaa abshaarihim ghisyaawatun wa lahum adzaa bun ‘adziim

Allah geus nutup hate katut pandenge maranehna, pon kitu deui panenjona geus ditutup, jeung pikeun maranehna siksaan anu beurat . ( QS 2 : 7 )

Gusti Allah neraskeun kateranganana ti ayat 6 nya eta masalah jalma – jalma kafir , kumargi sifat jalma-jalma kafir teh tara daek nyukuran naon wae anu tos dinimati ku aranjena, boh anu lebet ka dirina, boh, kana elmu anu parantos dipikamilik ku manehna, boh kaluwarga anu tos dinikmati kuranjena, boh harta benda anu parantos dikumpulkeun ku maranehna, boh kerjaan jeung kadudukan anu tos diraih ku manehna, eta sadaya dianggapna hasil jerih payah sorangan, teu aya bantuan si sasaha, atawa ti manapun. 

Ari masalah soca tiasa ningali, cepil tiasa ngadangu, letah tiasa ngaraoskeun asin, manis, pahit, sedap, gurih jeung sajabana, biwir tiasa nyarios, pangan tiasa gerak kanggo digawe, suku tiasa ngalengkah jeng sajabana anu aya di sakujur bandanna mah dianggapna teh geus titis tulisna kitu. 

Kasimpulan sadaya anu disebatkeun eta sanes ti Allah, nu matak maranehna teh kalebet jalmi-jalmi anu kufur nikmat, sampi ieu oge jeung jalma kafr.

Ku kituna Allah tos mutuskeun yen ka eta jalma ditutup sagala rupina. Socana ditutup, teu tiasa ningali barang anu bener. Cepilna ditutup teu tiasa ngadangu anu bener, hatena ditutup nolak ka nu jalan bener, rezekina ditutup kana barakah , rahmat, jeung ridha-Na.

Lamun Allah tos nangtukeun naon wae ka saha wae, moal aya anu bisa nulungan iwal ngan Aranjena nyalira.

Mugi ieu ayat teh dijantenkeun pembelajaran kanggo urang sadaya, ulah sampe Gusti Allah ambek
urang, komoh deui sampe nutup kana sagala rupina, waduuuuh kacida nyeselna hirup model kieu. Sabab akhirna bakal manggihan cilaka. Na’udzu bilaahi min dzaalik  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar