Selasa, 28 Maret 2017

ALLAH MAHA BERKEHENDAK

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Allah swt berfirman di dalam QS Al A'raf 188 yang artinya,

Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".
QS 7 : 188

Melalui ayat ini Allah memberitahukan Nabi Muhammad agar menjelaskan kepada umatnya yaitu
1. Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Maksudnya adalah walaupun Nabi Muhammad itu utusan Allah artinya sangat dekat dengan Allah ,  beliau tidak mampu mengambil kebaikan ataupun menolak keburukan yang datangnya dari Allah swt, kecuali bila Dia yang menghendakinya sendiri.
2. Kemudian, Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Maksudnya bila Nabi Muhammad saw mengetahui semua hal yang ghaib, maka akan mengetahui semua isi keghaiban itu tentang apa. Juga beliau tidak tahu sama sekali. Andaikan saja beliau tahu maka akan berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Tidak akan menyia-nyiakan hidup  yang diberikan oleh Allah swt .
3. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman . Maksudnya , Nabi Muhammad saw hanya memberikan peringatan kepada manusia bagi mereka yang masih menentang Allah swt, agar mereka bisa hidup selamat dan berbahagia di dunia dan diakhirat. Jangan sampai hidup mereka sengsara dan menderita.  Selain dari itu beliau juga memberikan berita gembira kepada siapapun yang senantiasa mentaati Allah, tunduk dan patuh kepada-Nya bahwa mereka akan diberikan imbalan berupa berbagai macam kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat.Hikmah dari uraian ayat tersebut di atas adalah :

1. Allah swt itu Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Segala kehendaknya tidak bisa ditolak atau ditentang ;
2. Janganlah kita berbuat sesuatu yang membuat Allah, marah dan murka. Karena Allah sangat sayang kepada hamba-Nya. Jadi jangan disia-siakan kasih sayangNya itu oleh kita.
3. Perbanyaklah berbuat kebajikan selama masih diberi hidup oleh Allah. Dan lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Karena hanya perbuatan yang didasari keikhlasanlah segala amalnya akan diterima oleh Allah swt;
4. Allah mengutus Nabi Muhammad saw itu adalah untuk menuntun manusia agar hidupnya selamat dan berbahagia di dunia dan akhirat ;
5. Bila ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dari Allah, maka ikutilah sabda-sabda beliau. Dan bacalah Al Qur'an, pelajari maknanya. Fahami maksudnya, lalu amalkan sesuai dengan kadar kesanggupan masing-masing .
6. Allah swt itu Maha Mendengar apapun yang diperbuat oleh hamba2Nya , dan Dia Maha Mendengar apapun yang diucapkan oleh hamba2Nya .

Semoga ini bermanfaat buat kita semua . Aaaamiin
Wallaahua'lam bish shawab.....Barakallaahu fiikum...........

Tidak ada komentar:

Posting Komentar