Selasa, 14 Maret 2017

JANGAN MENGIKUTI LANGKAH-LANGKAH SYAITAN

Allah swt berfirman di dalam QS Ali Imran 10 - 11  

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka,
(keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksa-Nya.

QS 3 : 10 - 11

Melalui kedua ayat ini Allah swt memperingatkan kita semua agar jangan sampai :

1.Kita mengikuti  jejak Fir’aun dan para pemebesar2nya . Fir’aun itu termasuk orang yang kafir .
2. Jangan mendustakan ayat – ayat Allah, bila ingin tetap berada dalam jalan yang benar .
3. Jangan tertipu dengan harta dunia yang bathil , yang diperoleh dengan jalan yang haram .
4. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu selalin Dia .
5. Bila ke empat hal ( dari no 1 – 4 ) dilakukan, maka anda akan selamat dan berbahagia
6. Bila dari no 1 – 4 itu anda kerjakan maka anda termasuk orang yang celaka dunia akhirat

7. Harta benda anda, jabatan anda , amal anda, do’a-doa anda semuanya ditolak Allah . 
QS 26 88 dan QS 34 : 35
8. Fir'aun dan para pembesarnya itu termasuk golongan orang-orang kafir .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar