Jumat, 14 April 2017

TANDA ORANG YANG TERPEDAYA OLEH SYAITAN

Assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Apabila seseorang merasa sangat sedih meninggalkan ketaatan kepada Allah swt. Kemudian dia sadar dan mulai bangkit kembali semangatnya untuk berbuat taat kepada-Nya , maka dia telah mendapat petunjuk Allah .

Sebaliknya bila ada orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah swt. Kemudian dia tidak segera sadar diri, bahkan semakin larut dengan perbuatannya, semakin jauh dengan Allah swt  karena mengikuti hawa nafsunya  maka dia masih belum mendapatkan petunjuk Allah swt .  

Allah swt berfirman  yaitu , 
“ Kalla bal roona ‘alaa quluu bihim maa kaanuu yaksibuun “  
Yang artinya  “ Jangan begitu , bahkan telah mengotori hati mereka pada sesuatu yang mereka perbuat “  QS Al Muthaffifin  14 .  

Artinya dia memang telah dikuasai oleh syaitan yang terkutuk  .  
Sebagaimana firman Allah swt yaitu 
" is tahwadza ‘alihimusy syaithoonu fa an saahum dzikrullooh  “  
Yang artinya "Syaitan telah menguasai mereka, lalu dia membikin mereka itu lupa mengingat Allah swt “  QS Al Mujadalah 19   

Rasulullah saw bersabda , “ Musuhmu yang paling utama kau lawan adalah nafsu yang ada dalam tubuhmu “  

Oleh karena itu sebaiknya setiap akan melakukan sesuatu  mintalah perlindungan dari Allah swt agar dijauhkan dari godaan syaitan yang terlaknat . 

Bagi yang mampu mengatasi hawa nafsunya maka Allah swt menjanjikan surge baginya . Sebagaimana firmanNya yaitu , 

“ Wa ammaa man khoofa maqooma robbihii wanahan nafsa ‘anil hawaa fainnal jannata hiyal ma’waa “  Yang artinya , “ Adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan nafsu dari segala keiinginannya , maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya “  QS An Nazi’aat 40 – 41. 

Jadi jangan lupa agar diri senantiasa terlindungi dari pengaruh bujuk rayu syaitan , maka mintalah perlindungan dari Allah swt untuk mengatasi semua itu . 

Sebagaimana firmannya yaitu , 
“  Rabbi a.uudzubika min hamazatisy syayaa thiini wa a’uudzubika robbi an yahdhuruun  “  
Yang artinya “ Wahai Tuhanku, aku memohon perlindunganMU daripada gangguan-ngangguan syaitan dan aku berlindung denganMU Ya Tuhan , atas kedatangannya “  

Semoga saja kita semua dapat mengendalikan hawanafsu kita sendiri, terhindar dari bujuk rayu syaitan yang terkutuk , dan selalu nkita mendapatkan bimbingan dari Allah swt . ……  
Aaaaamiin ….  Walloohu a’lam bish showab…..
Barakalloohu  fiikum ……  
Wassalaamu’alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar