Minggu, 14 Mei 2017

MENGIKUTI JEJAK WAROSATUL ANBIYAA .

Assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.Wahai saudaraku sadarilah oleh kita semua bahwa keberadaan kita di dunia ini hanya sesaat. Hidup kita di dunia ini hanya sekali. Satiap yang bernyawa itu pasti mati. Dan semua yang ada di dunia ini pasti akan rusak binasa dan hancur. 

Pikirkanlah oleh kita semua hal tersebut, agar kita diperintahkan oleh Allah swt untuk mencari yang kekal, bukan yang sesaat . Kita diperintahkan mencari yang asli bukan yang palsu. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk aikhirat kita bukan untuk dunia kita .  Janganlah kita tertipu oleh permainan dunia, kesenangan dunia , senda gurau dunia yang semuanya itu menyesatkan dan mencelakakan .   

Rasulullah saw bersabda, 
“  Maka berpeganglah kalian dengan sunahku , dan sunahnya Al Khulafair rosyidin ( pemimpin / para sahabat / para ulama ) yang mendapat hidayah atau petunjuk dari sesudahnya matiku , kalian berpeganglah kepadanya dengan sekuat – kuatnya  sehingga tidak terlepas .  
HR Abu Daud dan Turmudzi  .  

Wahai saudaraku didalam menjalani ketaatan dan kepatuhan bukan hanya kepada Allah swt dan RasulNya saja, akan tetapi juga kepada sesama manusia harus juga dilaksanakan asalkan ajaran atau perintahnya itu tidak bertentangan dan melanggar dengan syari’at agama Islam, artinya masih dalam hokum Allah swt dan RasulNya , Al Qur’an dan sunahnya .  

Rasulullah saw bersabda , 
“ Tunduk dan patuh wajib bagi setiap orang muslim terhadap apa yang ia sukai dan membencinya selama ia tidak diperintah berbuat maksiat . Apabila perintah itu mengarah kepada keburukan, maksiat, kezaliman, maka jangan ditaati “ . 
HR Turmudzi .  

Wahai saudaraku kegembiraan itu sebenarnya ada dua yaitu 

1. Kegembiraan di dalam ketaatan atas dasar kemampuan diri sendiri. Hal ini dilarang oleh Allah , karena dapat merusak amalnya  ;  
2. Kegembiraan di dalam keaatan atas dasar tahmat dan karunia, kebesaran serta kekuasaan Allah swt, inilah  taat yang terpuji dan ini yang merupakan perbuatan yang terpuji .  

Semoga saja kita bisa melalkukan ketaatan yang senantiasa mendapatklan rahmat dan naungan rido Allah ….. Aaaaamiin ….  

Walloohu a’lam bish showab…..
Barakalloohu  fiikum ……  
Wassalaamu’alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh.Hasil gambar untuk para sahabat nabiTidak ada komentar:

Posting Komentar