Rabu, 14 Juni 2017

BERTERIMA KASIH KEPADA ALLAH

Assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Hasil gambar untuk berterima kasih kepada allahWahai saudaraku bila kita memang sudah mengaku beriman kepada Allah , maka hendaknya kita semua harus bertima kasih kepada Allah atas segala karunia nikmat-Nya  yang telah Allah berikan kepada kita semua. 
Syukurilah atas semua itu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada-Nya. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia Yang Maha Esa Pencipta alam semesta .  
Allah swt berfirman yaitu , “  Wasy  kuruu ni’matalloohi in kuntum iyyaahu ta’buduun  “  
Yang artinya  “ Dan bersyukurlah terhadap nikmat Allah , bila kamu sungguh-sungguh menyembah kepada-Nya  “ QS An nahl  44 .  
Wahai saudaraku cara bersyukur kepada Allah swt itu ada tiga macam yaitu 
1.  Bersyukur dengan hati yang yakin  artinya segala kenikmatan , kesenangan , keselamatan , kebahagiaan lahir maupun batin datangnya dari Allah swt semata, bukan dari selain Dia .  
2. Bersyukur dengan lisan . Artinya kita banyak memuji Allah dengan bacaan hamdalah ( alhamdulillaah ) .  
3. Bersyukur dengan anggota badan . Artinya seluruh anggota badan mentaati perintahNay dan menjauhi segala larangan-Nya , yatu dengan banyak berbuat amal soleh .  
Allah swt berfirman yaitu “ Wamaa bikum min ni’matin faminalloohi tsumma idzaa massakumudh dhurro fa ilaihi taj haruun “  
Yang artinya , “ Dan segala macam nikmat yang ada padamu ( engkau  terima  ) adalah dari Allah swt kemudian bila kamu dirtimpa musibah , maka kepada-Nya lah kamu minta pertolongan . “  QS An Nahl  53 .  
Dan Allah swt berfirmkan yang artinya “ dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu itu , maka hendaknya engkau sebut ( bersyukur ) .  QS Adh Dhuha  11  .  
Dan dalam QS Saba’  ayat 13 Allah berfirman yang artinya  “ Bekerjalah hai  keluarga Dawud untuk bersyukur kepada Allah swt . Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-KU yang berterima kasih ( bersyukur ) .  
Wahai saudaraku kesimpulan dari bersyukur itu tidak hanya cukup dengan membaca alhamdulillaah saja untuk memuji-Nya , akan tetapi harus disertai dengan hati yang ikhlas dengan perbuatan yang nyata lahir dan bathin . Dan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta mengikuti sunnah Rasul-Nya dalam syariat agama .  
Semoga saja kita senantiasa bersyukur atas segala macam nikmat Allah yang diberikan kepada kita , bukan menjadi orang yang kufur nikmat . Aaaaamiin ….. 
Subhanakalloohumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubuu ilaik  ….  
Walloohu a’lam bish showab…..
Barakalloohu  fiikum ……  
Wassalaamu’alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar