Sabtu, 17 Juni 2017

KEDUDUKAN AMAL SEORANG HAMBA DI SISI ALLAH SWT

  
Assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Wahai saudaraku  selaku hamba Allah swt kita tetap harus banyak berbuat amal kebajikan, amal soleh yang Allah ridoi. Selain itu juga melaksanakan sholat wajib yang lima waktu. Termasuk juga mengeluarkan zakat infaq dan sodaqoh. Dan bila Ramadhan tiba, maka kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Serta menunaikan ibadah Haji bila kita mampu artinya sudah ada biayanya. 
Semua amal itu kita kerjakan dengan istiqamah tulus dan ikhlas karena Allah dan hanya untuk Allah swt , agar semuanya diterima oleh Allah swt . 
Wahai saudaraku bila kita sudah menunjukkan takwa kita kepada Allah swt, mudah2an kita termasuk golongan orang2 yang beriman dan memiliki keududukan yang mulai di sisi –Nya di dunia maupun di akhirat. Aaaaamiin.  
Agama Islam itu adalah agama yang sempurna , agama yang lurus, yang mengajak pemeluknya berusaha berada di jalan yang lurus, jalan keselamatan dunia dan akhirat . Caranya tidak lain hanya melaksanakan segala perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya .  
Wahai saudaraku bila kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah swt , maka bertanyalah pada diri kita dimanakah kita menempatkan Allah di diri kita . Bila kita sudah tidak tengok kanan dan kiri, tetap lurus ke depan , tertuju hanya satu yaitu hanya kepada Allah semata, maka artinya kita sudah dekat dengan-Nya . 
Dan yang terlihat tidak ada lagi kecuali hanya Allah swt , walaupun ada banyak manusia dan bernda2 yang Nampak . Dan orang-orang semacam inilah yang telah mendapatkan petunjuk atau hidayah yang baik dan benar dari Allah swt .  
Allah swt berfirman yaitu , “ Ulaaaa ika  ‘alaa hudan min robbihm wa ulaaa ika humul muflihuun “   Yang artinya ,  “  Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya , dan merekalah orang-orang yang beruntung ( dalam ) amal salehnya itu .  QS Al Baqarah  5 .  
Rasulullah saw bersabda ,  “ Barangsiapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah , maka hendaklah dia perhatikan ( melihat ) bagaimana Allah swt di dalam hatinya .  Maka sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia dan Tinggi itu akan menundukkan diri seorang hamba di sisi-Nya , dimana kiranya hamba itu mendudukkan-Nya itu dalam jiwanya.  Al Hadits .  
Semoga saja kita semua bisa menjadi seorang hamba yang sesuai dengan harapan-Nya . Aaaaamiin …… 
Subhanakalloohumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubuu ilaik ….  
Walloohu a’lam bish showab…..
Barakalloohu  fiikum ……  
Wassalaamu’alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar