Selasa, 08 Agustus 2017

BERSATU TEGUH BERCERAI RUNTUH

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
Bismillaahirrahmaanirrahiim .

Wahai saudaraku tidak bosan2nya kami menghimbau kepada anda semua khususnya  untuk kami sendiri agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah swt .

Ingat takwa itu merupakan benteng  untuk mejauhi perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah swt.

Selain dari itu kitapun hendaknya banyak mengucap rasa syukur kepada Allah atas segala nikmatNya terutama nikmat taufik , hidayah, maunah serta inayahNya , khususnya adalah nikmat Iman dan Islam

Wahai saudaraku marilah kita senantiasa bersolawat atas junjungan kita nabiyullah Muhammad saw sebagai penghormatan kita kepada beliau .Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Allah swt dan juga para malaikatNya .

Wahai saudaraku tidak bosan2nya kami menghimbau kepada anda semua khususnya  untuk kami sendiri agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah swt .

Ingat takwa itu merupakan benteng  untuk mejauhi perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah swt.

Selain dari itu kitapun hendaknya banyak mengucap rasa syukur kepada Allah atas segala nikmatNya terutama nikmat taufik , hidayah, maunah serta inayahNya , khususnya adalah nikmat Iman dan Islam

Wahai saudaraku marilah kita senantiasa bersolawat atas junjungan kita nabiyullah Muhammad saw sebagai penghormatan kita kepada beliau .Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Allah swt dan juga para malaikatNya .

Wahai saudaraku  Islam menanamkan rasa kasih sayang . Islam juga menganjurkan untuk menikmati kehidupan ini , jangan diisi dengan  keluhan, kemarahan, kejengkelan, permusuhan  dll yang buruk.

Islam menyarankan agar hidup bisa saling membahagiakan antar sesama kaum muslimin.

Islam melarang  hidup hanya mementingkan  kelompok atau golongannya sendiri .  

Islam melarang saling memfitnah , menjelekkan . merendahkan martabat dan kehormatan orang lain.

Rasulullah saw bersabda, “ Kamu akan melihat orang – orang yang beriman dalam saling sayang menyayangi , saling mencintai , saling mengasihi bagaikan satu tubuh . Apabila satu anggota tubuh sakit , maka tertariklah bagian anggota yang lain ikut merasakan sakit dengan tidak dapat tidur dan badan panas .  HR Bukhari & Muslim .

Islam memberantas sifat – sifat yang hanya mementingkan diri sendiri dan memberantas egoism dan kesombongan .

Orang yag hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri, maka jiwanya sudah rusak . Orang yang ingin menguasai orang lain , maka jiwanya sudah rusak .

Bila ada orang yang menuntut hak maka harus melaksanakan kewajibannya . Bila kewajibannya besar tapi haknya kecil maka itulah kezaliman .

Sekarang mari kita renung sejenak . 

Sudahkah kita hidup berkasih sayang dengan orang lain disamping keluarga  ?  

Pernahkah kita memfitnah orang lain hanya karena urusan duniawi yang tidak ada harganya   ?  

Sudahkah kita hidup saling mencintai di natara keluarga, dan tetangga di sekitar kita  atau dengan sesama rekan kerja kita di perusahaan  ?  

Apakah kita sudah memiliki rasa empati disamping rasa simpati terhadap orang lain ?

Wahai saudaraku bila kita belum melaksanakan pertanyaan – pertanyaan tersebut , artinya kita masih hidup hanya mementingkan diri sendiri saja .

Cobalah buka kembali lembaran – lembaran hidup di masa lalu , bandingkan kehidupan antara yang positif dan negative .

Dan langkah terakhir segera perbaiki yang negative, pertahankan dan tingkatkan yang positif . 
Sadarilah bahwa kehidupan ini hanyalah bersifat sementara .

Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa melaksanakan  semua itu denga baik dan benar atai izin dan ridoNya . Aaaaamiin

Semoga uraian singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat membuka mata hati kita yang selama ini telah tertutup. Aaaaamiin.

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika

Wallaahu a’lam bish shawab

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar