Sabtu, 07 Oktober 2017

MANFAAT MENGELUARKAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
Bismillaahirrahmaanirrahiim .
Wahai saudaraku tidak bosan2nya kami menghimbau kepada anda semua khususnya  untuk kami sendiri agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah swt .

Ingat takwa itu merupakan benteng  untuk mejauhi perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah swt.

Selain dari itu kitapun hendaknya banyak mengucap rasa syukur kepada Allah atas segala nikmatNya terutama nikmat taufik , hidayah, maunah serta inayahNya , khususnya adalah nikmat Iman dan Islam

Wahai saudaraku marilah kita senantiasa bersolawat atas junjungan kita nabiyullah Muhammad saw sebagai penghormatan kita kepada beliau .Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Allah swt dan juga para malaikatNya .

Wahai saudaraku Allah tidak percumah membuat aturan kehidupan itu , bila dikaji dibalik perintah itu anda akan menemukan hal-hal yang luar biasa.

Salah satunya adalah berzakat . Dengan berzakat adalah agar badan kita itu menjadi suci lahir batin. Bukan hanya orangnya saja, akan tetapi juga harta benda yang dimiliki oleh kita menjadi bersih.

Allah swt berfirman di dalam QS At Taubah [ 9 ] : 103 yang artinya yaitu

“ Ambillah ( hai Muhammad ) dari harta benda mereka sedekah ( zakat ) untuk membersihkan mereka dan untuk mensucikan mereka " .

Ada tiga hal pokok kebaikan dengan dikeluarkannya peraturan zakat yaitu

Pertama orang yang sengsara dapat tertolong , orang yang terlantar semangat hidupnya bisa kembali, menanamkan jiwa social bagi yang berzakat .

Di bidang pergaulan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan. Selain itu juga bisa membikin stabilitas ekonomi bisa merata .

Kedua dengan berzakat maka mendidik orang yang punya harta benda untuk belajar berkorban . 

Dan bisa juga untuik membela agama dengan hartanya dan bahkan juga nyawanya . Mengikis sifat kikir dan bakhil dan meredam nafsu serakah

Dengan berzakat maka akan menelorkan kesucian jiwa bagi setiap orang ataupun masyarakat .

Ketiga orang yang berzakat berarti telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim . Artinya sudah melaksanakan amanah Allah swt .

Akhirnya Allah akan menjamin kesucian harta kita dan akan bermanfaat buat diri kita dunia akhirat .

Sungguh masih banyak sekali hikmah berzakat diantaranya adalah 

bisa untuk mengembangkan kepentingan ilmu , dapat menolong orang yang sengsara , dapat memelihara keamanan masyarakat dan Negara , 

menunaikan harkat berjihad , membina kemakmuran yang merata , memberantas persaingan kelas dalam amsyarakat dll.

Semoga uraian singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat membuka mata hati kita yang selama ini telah tertutup. Aaaaamiin.

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika
Wallaahu a’lam bish shawab


Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

1 komentar:

  1. Kenapa ya manusia bila dimintai untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dicintainya itu sulit amat ? Padahal bila dilaksanakan, maka amalnya diterima dan kesalahannya dihapuskan . QS 3 : 92

    BalasHapus