Minggu, 18 Maret 2018

ALLAH MEBERIKAN KEMUDAHAN . QS 58 : 11


MUTIARA  HIKMAH  DIBALIK  QS 58  :  11

ALLAH  MAHA  TELITI  .  

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh .

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Allah swt berfirman ,

“ Yaa Ayyuhal ladziina aamanuu idzaa qiila lakum yafsahuu fil majaa lisi fafsahuu yafsahillaau lakum “

Yang artinya ,

“ Wahai orang – orang yang beriman  !  Apabila dikatakan kepadamu , “ Berilah kelapangan di dalam majelis – majelis “  maka lapangkanlah , niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu “

QS Al Mujadilah  [ 58 ] :  11

Melalui ayat ini Allah memberitahukan kepada kita semua bila dalam satu perkumpulan  kemudian kita memberikan tempat untuk orang yang dating kemudian , maka Allah akan melapangkan kedudukan kita .  

Bila kita memberikan bantuan untuk mengeyangkan orang yang sedang kelaparan , maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita .  

Sebaliknya bila kita mempersulit orang lain , maka Allah juga akan mempersulit kita .  

Bila kita mempersempit jalan orang lain ,  maka Allah pun akan mempersempit jalan kita .

Allah swt berfirman yaitu

“ wa idzaa qiilan syuzuu yarfaillaal ladziina aamanuu minkum wal ladziina uu tul’ilma darojaatin “

Yang artinya  ,

“ Dan apabila dikatakan “ Berdirilah kamu “ , maka berdirilah , niscaya Allah akan mengangkat [ derajat ]  orang – orang yang beriman di antaramu dan orang – orang yang diberi ilmu beberapa derajat 

QS Al Mujadilah  [ 58 ] :  11

Melanjutkan penjelasannya bila kata Allah berdiri ,  diharapkan kita berdiri maka Allah akan mengangkat derajat kita .  

Yang dimaksud berdiri disini bukan berdiri sepeti biasa, maksudnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaaan kiat terhadap Allah swt. 

Dan bagi orang yang berilmu tidak kikir dengan ilmunya , tapi disamping mengamalkannya untuk pribadi, juga mengajarkannya kepada orang lain . Maka Allah akan mengangkat derajat kita . 

Ilmu itu bukan ilmu agama saja termasuk ilmu yang lainnya yang bermanfaat bagi manusia untuk kebaikan bukan untuk keburukan .

Allah swt berfirman yaitu

“ Walloohu bimaa ta’maluuna khobiir 

Yang artinya ,

“ Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan “ 

QS Al Mujadilah  [ 58 ] :  11

Yang dimaksud dengan Maha Teliti adalah semua yang dilakukan oleh kita jangankan yang Nampak, yang tidak nampakpun , baru niat yang ada dalam hati kita sudah diketahui oleh-Nya .

Semoga uraian ini bermanfaat untuk kita semua . Insya Allah . Aaaaamiin.

Walloohua’lam bish shawab .

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar