Selasa, 13 Maret 2018

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA DAN DITETAPKANNYA AMALAN HAMBA .


Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.


Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Dari Abu ‘Abdir-Rahman ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
Rasulullah saw menuturkan kepada kami, dan beliau adalah ash-Shadiqul Mashduq
(orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya), beliau bersabda,

”Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya
selama 40 hari dalam bentuk nuthfah (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) seperti itu pula.

Kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging) seperti itu pula. Kemudian seorang Malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, 

dan diperintahkan untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya.

Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia,

Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta, 

tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya.

Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka,
sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, 

tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahli surga,
maka dengan itu ia memasukinya”.

 [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim]

Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah . Aaaaamiin.

Wallaahua'lam bish shawab .

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar