Rabu, 23 Mei 2018

AL QUR’AN KITAB TUNTUNAN YANG PALING BENAR MENURUT ALLAH .


Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Walaupun Allah sudah memberitahukan melalui firman – firmanNya. Namun kembali ternyata ada yang mendapat hidayahNya dan ada yang tidak .

Bagi yang mendapatkan hidayah Allah , maka akan mengikuti, dan mematuhi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah swt termasuk juga menjauhi laranganNya .

Dan bagi mereka yang patuh, tunduk dan taat kepada Allah dan rasulnya termasuk orang – orang yang bertakwa . Selain itu mereka tergolong sebagai orang – orang yang beriman .

"Al-Qur'an" adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai pedoman hidup untuk para hambaNya yang bertakwa".


Jadi bila ingin melaksanakan takwa yang benar maka ikutilah petunjuk Al Qur’an dan hadist Nabi saw .

Dan bagi yang tidak mau mematuhi Allah maka bukan orang yang bertakwa.

"Al-Qur'an" adalah cahaya bagi orang mukmin, cahaya dalam kehidupan dan cahaya ketika di hari kiamat kelak. 


"Orang yang "membaca", memahami, menghafalkan, dan mengamalkan isi "Al-Qur'an" akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT.

Al Qur’an sebagai cahaya orang mukmin maksudnya adalah  Kitab yang menguraikan secara jelas dan nyata tentang yang baik dan buruk, untung dan rugi, bahagiad an sengsara, dst.

Al Qur’an sebagai cahaya kehidupan maksudnya adalah, Al Qur’an menuntun manusia agar hidupnya senantiasa berada di jalan yang benar .

Al Qur’ansebagai cahaya di hari Kiamat maksudnya adalah Kitab ini akan membuktikan semua kejadian yang telah digambarkan oleh Allah swt . Jadi Allah berfirman itu bukan main – main .

Sekali Allah swt mengeluarkan firman, apakah itu berupa peringatan, ajakan , ketetapan dan balasan, maka selamanya tidak akan rubah sedikitpun. Isinya akan tetap sampai Kiamat Besar datang .

Semoga ini bermanfaat .

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh .

sampai Kiamat Besar datang .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar