Selasa, 29 Mei 2018

SHALAT SALAH SATU RUKUM ISLAM


Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Salat lima waktu adalah salah satu rukun Islam

Hadis riwayat Thalhah bin Ubaidillah ra., ia berkata: 


Seseorang dari penduduk Najed yang kusut rambutnya datang menemui Rasulullah saw. 
Kami mendengar gaung suaranya, tetapi kami tidak paham apa yang dikatakannya 
sampai ia mendekati Rasulullah saw. dan bertanya tentang Islam.

Lalu Rasulullah saw. bersabda:

(Islam itu adalah) salat lima kali dalam sehari semalam.

Orang itu bertanya: 

Adakah shalat lain yang wajib atasku?

Rasulullah saw. menjawab: 

Tidak ada, kecuali jika engkau ingin melakukan salat sunat.

Kemudian Rasulullah bersabda: 

(Islam itu juga) puasa pada bulan Ramadan.

Orang itu bertanya: 

Adakah puasa lain yang wajib atasku?

Rasulullah saw. menjawab: 

Tidak, kecuali jika engkau ingin melakukan puasa sunat.

Lalu Rasulullah saw. melanjutkan: 

(Islam itu juga) zakat fitrah.

Orang itu pun bertanya: 

Adakah zakat lain yang wajib atasku?

Rasulullah saw. menjawab: 

Tidak, kecuali jika engkau ingin bersedekah.

Kemudian lelaki itu berlalu seraya berkata: 

Demi Allah, aku tidak akan menambahkan kewajiban ini dan tidak akan menguranginya.

Mendengar itu, Rasulullah saw. bersabda: 

Ia orang yang beruntung jika benar apa yang diucapkannya. 

(Shahih Muslim No.12)

Semoga uraian ini  bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah . Aaaaamiin.

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh


Tidak ada komentar:

Posting Komentar