Jumat, 27 Juli 2018

KERJAKAN LIMA HAL UNTUK MENDAPATKAN LIMA HAL


Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh .
Bismillaahirrahmmaanirrahiim.

Bismillah... ADA 5 HAL MELALUI 5 JALAN, YAITU :  

1. Berkah Rezeki akan di Peroleh melalui Sholat Dhuha.


Maksudnya adalah barangsiapa yang istiqamah melaksanakan shalat Dhuha , maka akan mendapatkan rezeki yang berkah .

2. Cahaya dalam Kubur melalui Sholat Tahajjud.


Barangsiapa yang istiqamah melaksanakan shalat tahajjud maka alam kuburnya akan bercahaya .

3. Kemudahan dalam Menjawab Pertnyaan Munkar & Nakir melalui Membaca Al-Qur'an.


Maksudnya adalah barangsiapa yang rajin membaca Al Qur’an maka saat ada pertanyaan – pertanyaan dari malaikat penjagakubur akan dapat dijawab dengan mudah .

4. Kemudahan melalui Shiratal Mustaqhim melalui Puasa & Shodaqah.


Maksudnya adalah barangsiapa yang di dunianya rajid bersedekah dan berpuasa sunnah maupun wajib, maka saat melintas di jembatan Sirathalmustaqim dapat dilakukan dengan mudah .

5. Mendapat Perlindungn Arsy Illahi pda Hari Hisab melalui Dzikrullah & Sholawat kpda Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam.


Maksudnya barangsiapa yang rajin bersolawat kepada Rasulullah saw dan rajin berdzikir selama hidup di dunia , maka di hari hisab  akan mendapatkan perlindungan Arsy Allah swt.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.


Tetap BERTAWAKAL DAN BERSERAH DIRI kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kesenangan baik di dunia ini, maupun di akhirat kelak. Aamiin.


Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad , atas segenap keluarga dan sahabat beliau.


Aamiin Ya Rabbal'alamiin
SUBHANALLAH.....


Ya Allah,
Ampunilah semua dosa-dosa kami, baik sengaja atau pun tidak, berkahilah kami, ramahtilah kami, berikanlah kami hidayah-Mu agar kami senantiasa dekat kepada-Mu hingga akhir hayat.


Semoga uraian singkat ini bermanfaat bagi semua orang.  Insya Allah Aaaamiin


Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar