Selasa, 18 September 2018

BERJIHADLAH DI JALAN ALLAH DENGAN BAIK DAN BENAR.


Assalamu'alaikum warahmatullaahiwabarakaatuh.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Allah swt befirman  yaitu , 

“ Infiruu khifaafan watsiqaalan 
wa jaahiduu biamwaa likum 
wa an fusikum fii sabiilillaah “ 

Yang artinya , 

“ Berangkatlah  kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat . 
Dan berjuanglah kalian dengan mengorbankan harta kalian 
dan jiwa kalian untuk ( memperjuangan ) agama Allah “

Wahai saudaraku melalui ayat ini kita bisa memperluas masalah perjuangan melalui beberapa cara diantaranya adalah  

1 . Amar makruf ahi munkar ; 
2. Melalui pondok pesantren ;  
3. Melalui madrasah ;  
4. Melalui pengajian ; 
5 . Melalui pengajian rutin.

Wahai saudaraku di dalam berjuang menegakkan agama maka sudah dipastikan kita semua akan menghadapi 

orang2  yang menentang Allah ( kafir ), 
orang yang musyrik ( yang masih mempersekutukan Allah , percaya kepada selain Allah ) , 
orang munafik ( yang tidakpunya pendirian, bermuka dua ) dan 
orang fasik ( tahu kebenaran namun tidak mau melaksanakan ) 

1 . Mari kita tegakkan kebenaran, kita sampaikan kebenaran dengan memberikan contoh , kita harus berbuat benar terlebih dahulu , jangan hanya bisa menyampaikan saja . Karena masih banyak orang yang hanya pandai bicara namun pelaksanaan pribadinya tidak sesuai dengan ucapannya . 

2. Mari kita sebarkan tentang ilmu kebenaran dimanapun berada jadi bukan hanya dipondok pesantren saja , kemudian kita aplikasikan dalam sikap hidup sehari – hari  ; 

3.  Mari kita berjuang melalui pendidikan resmi dan tidak resmi  di sekolah, madrasah , di masjid, mushola , tajug atau dimanapun yang bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan Islam untuk menyampaikan kebenaran  ; 

4 . Mari kita berjuang bukan hanya sebagai penceramah saja akan tetapi langsung sebagai pelaksana untuk melaksanakan kegiatan bersama . jangan sampai kita menggembar gemborkan orang lain suruh sedekah sementara kita sendiri tidak mengeluarkannya. Berikan contoh teladan yang baik . Sebenarnya memerintah orang lain itu artinya memerintah diri sendiri. Bila orang lain harus benar, maka kita yang menyampaikan harus lebih benar  ;

5.Mari kita adakan kegiatan rutin untuk kajian ilmu , bukan hanya sekedar kumpul mendengarkan pengajian rutin saja , akan tetapi sepulang dari  pengajian itu harus diingat mendapatkan pesan apa dari mubaligh atau penceramah, lalu kita laksanakan dalam kegiatan sehari – hari. Kalau ternyata masih berat maka tinggalkan dulu  sementara, laksanakan yang lebih ringan dari itu.

Itulah semua yang dimaksud jihad.Jadi jihad itu bukan di medan perang saja akan tetapi mengendalikan hawa nafsu diri sendiri itu merupakan jihad akbar, jihad yang paling besar . 

Semoga uraian ini bermanfaat untuk kita semuanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar