Kamis, 22 November 2018

BAHAYANYA MENDUSTAKAN AYAT - AYAT ALLAH SWT.


Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Allah swt berfirman di dalam QS Al A’raaf [ 7 ] :  182


“Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, 
maka kami akan menarik mereka, 
secara berangsur angsur (ke arah kebinasaan) 
dengan cara yang mereka tidak ketahui” 

(Q.S. Al-A’raaf [7] : 182)


Wahai saudaraku sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung akan mengulur-ulur waktu bagi orang yang zalim.

Tetapi ketika Allah akan menyiksanya, maka Dia tidak akan melepaskannya.

Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.

Setiap kali mereka menambah maksiat yang baru maka setiap itu lah Allah membuat nikmat ke atas mereka .

Setiap kali mereka membuat maksiat yg baru maksiat yg baru maka setiap itu lah Allah membuat nikmat ke atas mereka .

Setiap kali mereka  membaharui maksiat yg baru maksiat yg baru maka setiap itu lah Allah membuat nikmat ke atas mereka .


Maka dalam situasi seperti ini seolah-oleh hukum timbal balik itu tidak berlaku. Orang jahat kok malah semakin berjaya dan sukses. 

Padahal bukanlah hukum ini tidak berlalu melainkan balasan atas kejahatan mereka ditunda dan dibalas nanti di akhirat. 

Orang akan berkata kok enak? Sesungguhnya adzab di neraka itu jauh lebih pedih daripada di dunia.

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar