Senin, 24 Desember 2018

PEMBENAHAN AQIDAH .


Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Wahai saudaraku sudah menjadi kewajiban kita didalam menjalani kehidupan ini adalah menganut sebuah agama .

Dan Allah sendiri sudah menentukan untuk umat akhir zaman itu adalah memberikan agama Islam.

Agama Islam merupakan satu – satunya agama yang diridoi oleh Allah swt. Dasar hukumnya adalah dari QS Ali Imran [ 3 ] : 19 .

Jadi Islam itu bukan agama Nabi Muhammad saw . islam adalah agama yang langsung dari Allah swt .

Dan aqidah yang ditanamkan oleh para Nabi terdahulu sampai dengan nabi penutup yaitu Nabi Muhammad saw adalah TAUHID.

Tauhid adalah meng ESA kan Allah swt. Kita diperintah hanya menyembah Allah, dilarang kita mempersekutukanNya .

Wahai saudaraku aqidah adalah merupakan fondasi dari keimanan. Aqidah merupakan penanaman ketahudidan di dalam diri .

Bila aqidah hancur maka keimanan juga akan hancur . Sebaliknya bila aqidahnya kuat maka kualitas ibadahnya juga semakin baik .

Oleh karena itu aqidah itu perlu dipelihara dan diselamatkan yaitu dengan melakukan empat langkah yaitu:

Aqidah yang meng-Esakan Allah SWT,

Aqidah yang mempercayai dan mengakui seluruh kekuasaan Allah SWT dan

Aqidah yang melahirkan cinta, serta

Aqidah takut dan patuh kepada Allah SWT

Ibadah yang benar: ibadah yang didasari oleh aqidah yang selamat, ibadah yang dituntukan oleh Rasulullah SAW

Akhlak yang utama: akhlak yang telah dicontohkan oleh seluruh nabi dan Rasulullah SAW , yaitu akhlak yang mulia .

Akhlak yang mulia itu adalah akhlak yang betul-betul mewujudkan sabda Nabi saw sebagai ciri Islam .

Ciri sorang muslim adalah ialah muslim lain [ sebagai saudara ] aman dari gangguan lisan dan tangannya .

Al-Hukmul Al-‘adil: hukum yang didalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia .

Hukum yang sesuai dengan kebutuhan seluruh Alam, hukum yang membawa keamanan, kedamaian dan kesejahteraan yang sebenar-benarnya.

Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi dalam jiwa seorang muslim, niscaya secara otomatis perilakunya akan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh aturan Islam, dan dari perilaku ini, terbentuklah budaya Islam yang kita idam-idamkan. 

Semoga uraian ini  bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah . Aaaaamiin.

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar